Implantologia

 

Implant 2600 zł
Odsłonięcie implantu 300 - 500 zł
Korona na implancie - w zależności od rodzaju korony od 2600 zł 
Odbudowa kości - w zależności od rodzaju zabiegu 2100 - 4100 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (sinus lift otwarty) 4100 zł